Những người phụ nữ vác than

Trích thư gửi em trai Theo

Tất cả những con người kia đang làm một điều gì đó và anh tin là các chủ thể được chọn từ giả thuyết này. Chính em cũng biết người ta hay vẽ những cơ thể trong trạng thái nghỉ ngơi như thế nào và chúng đẹp ra sao. Họ vẽ những cơ thể đang nghỉ ngơi nhiều hơn những cơ thể đang lao động, chắc chắn như vậy rồi.

Người ta luôn gắng sức tìm ý tưởng vẽ cơ thể trong trạng thái nghỉ ngơi; khả năng diễn tả hành động khó hơn, và hiệu ứng đạt được khi vẽ một nhóm người thì “dễ coi” hơn bất cứ một điều gì khác. Tuy nhiên hiệu ứng dễ coi này không nên để vuột mất ý nghĩa của hiện thực, mà hiện thực thì thấy nhiều ở sự khó nhọc hơn là sự nghỉ ngơi.

1882
Màu nước trên bìa cứng, 32,1×50,2cm
Otterlo, Bảo tàng Kroller-Muller

Luna (biên dịch)
Nguồn: Grandi Monografie

Related ART