Cảnh biển Saintes-Maries

Ngày 30 tháng 5 năm 1888, Vincent du ngoạn ven bờ Địa Trung Hải. Háo hức với việc bắt quang cảnh trên biển một cách đầy ngẫu hứng, ông viết cho Theo:

Anh đã vẽ những con thuyền từ sáng tinh mơ khi chúng sửa soạn rời bến. Và đây, bức tranh của anh, trên tấm vải vẽ cỡ 30, với bầu trời và mặt biển tập trung bên phải. Anh vẽ trước khi những con thuyền vượt qua. […] Anh mới ở đây vài tháng, nhưng hãy cho anh hay, liệu ở Paris anh có thể vẽ nên những bức tranh về biển chỉ trong một giờ?

Tháng 5 – đầu tháng 6, 1888
Sơn dầu, 44 x 53 cm
Maxcơva, Bảo tàng Pushkin

Nội dung: Grandi Monografie
Biên dịch: Luna

Related ART