Giotto

Khoảng 1267-1337

Họa sĩ và kiến trúc sư người Ý Giotto có thể đã từng học ở xưởng hội họa của Cimabue tại Florence. Ngay từ những tác phẩm đầu tiên (mà nay vẫn còn ở gian chính Vương cung thánh đường San Francesco tại Assisi), Giotto đã cho thấy khả năng biểu cảm xuất chúng. Những bức bích họa của ông là đóng góp thiết yếu cho việc đổi mới hội họa Ý thế kỷ 14. Không gian và nhân vật trong bích họa của Giotto sau trở thành hình mẫu cho các họa sĩ Phục hưng.

Trích Nhân vật nổi tiếng thế giới – Văn hóa và nghệ thuật
Tác giả: Renzo Barsotti, Eleonora Barsotti
Dịch giả: Thuỷ Luna
NXB Nhã Nam

Related ART