Ngôi nhà nhỏ bên đống than bùn

(Trích thư gửi em trai Theo)

Trong khu vườn rất đẹp này, anh chẳng hề muốn quay lại Paris; và thực ra, nếu không phải để viết cho em thì anh cũng chẳng mảy may nghĩ đến điều đó. Anh chỉ nói với em một cách đơn giản: “Nếu phải thế này, được, ta sẽ tới Paris; nếu phải thế kia, được, ta sẽ ở lại khu vườn”. Anh tìm thấy khắp mọi nơi những điều đáng vẽ. Ở đây thật tuyệt và anh nghĩ mình sẽ học vẽ tốt hơn trong khi vẽ.

Tháng 11, 1883
Sơn dầu, toan căng trên bìa cứng, 37,5×55,5
Amsterdam, Bảo tàng Van Gogh

Luna (biên dịch)
Nguồn: Grandi Monografie

Related ART