Pablo Picasso

Sinh ra tại Malaga, Pablo Picasso chuyển đến Paris vào năm 20 tuổi và sớm trở thành một trong những nhân vật chính của phong trào văn hóa nghệ thuật mới, trước ngưỡng cửa trường phái Lập thể. Các tác phẩm sớm nhất thuộc “thời kì xanh” cho thấy mức độ quan tâm của Picasso…