Gustav Klimt

Hoạ sĩ người Áo Gustav Klimt hoàn thành việc học tại trường Nghệ thuật và Thủ công tại thủ đô Vien, Áo. Ngay từ những tác phẩm đầu tiên, ông đã thể hiện ý niệm biểu tượng và trang trí một cách chi tiết, sâu sắc và không lâu sau đã trở thành một trong…