An ủi

Đặc trưng cốt yếu và biểu cảm của Munch đạt đến cường độ tối đa khi ông đối diện với những cảm xúc mạnh mẽ nhất. “An ủi” là tiêu đề của tác phẩm khắc kim loại này. Cặp đôi khỏa thân ở trung tâm, người phụ nữ tóc dài giấu mặt mình trong hai…