Rembrandt

1606 – 1669 Hoạ sĩ và thợ khắc Rembrandt sinh ra tại Leida được xem là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Sống trong thời kỳ cao trào và ý nghĩa nhất của Hà Lan, ông không chọn cách theo con đường riêng của một thể loại. Ông sử dụng…