Sotheby's

Sotheby’s đã hợp nhất nhà sưu tập với các tác phẩm nghệ thuật đẳng cấp thế giới từ năm 1744. Sotheby’s trở thành nhà đấu giá quốc tế đầu tiên khi mở rộng quy mô từ London đến New York (1955), là công ty đầu tiên kinh doanh nghệ thuật tại Hongkong (1973), Ấn Độ (1992), Pháp (2001) cũng như nhà đấu giá mỹ thuật quốc tế đầu tiên tại Trung Quốc (2012). Ngày nay, mạng lưới toàn cầu Sotheby’s bao gồm 80 văn phòng tại 40 quốc gia và 10 phòng đấu giá tại New York, London, Hongkong và Paris. Chương trình BidNow của Sotheby’s cũng cho phép khách truy cập xem tất cả các phiên đấu giá trực tuyến và đặt giá từ bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Sotheby’s cung cấp cho các nhà sưu tập dịch vụ tài chính Sotheby’s, Dịch vụ tài chính nghệ thuật toàn cầu cũng như những dịch vụ tư vấn nghệ thuật, nghệ sĩ, bất động sản từ các công ty con Art Agency và Partners.

Sotheby’s mang đến những cơ hội bán không công khai với hơn 70 danh mục, bao gồm S|2, gallery thuộc Sotheby’s Global Fine Art Division và ba doanh nghiệp bán lẻ: Sotheby’s Wine, Sotheby’s Diamonds và Sotheby’s Home, thị trường trực tuyến về thiết kế nội thất.