The last dance

“Bao ngày em đớn đau xen hạnh phúc
Bao ngày em mong chờ lời yêu thương
Bao ngày em xót xa xen hy vọng
Chàng ơi thấu chăng
Lòng em gió giăng, sóng dâng, biển xô
Bão bùng giữa cơn mơ”

(The last dance – inspired by The little mermaid of Andersen)